Ana içeriğe atla

Sürdürülebilirlik

Biyoçeşitlilik

Sürdürülebilir bir dünya için doğal yaşam çeşitliliğinin korunması büyük önem taşıyor. Son 50 yılda canlı türlerinin popülasyonlarında %68 genel düşüş yaşandı. Biyolojik çeşitlilikte görülen ortalama üçte iki oranındaki azalmanın nedenleri arasında, Covid-19 benzeri küresel salgınların ortaya çıkışında da etkili olan ormansızlaşma, sürdürülebilir olmayan tarım ve yasadışı yaban hayatı ticareti gibi insan kaynaklı çevre sorunları gösteriliyor. “Biyoçeşitliliğin ve doğal habitatların korunması”, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan, Karasal Yaşam’ın hedeflerinden biridir. Bu hedef ortak mirasımızın bir parçası olan doğal yaşam alanlarını korumak ve biyoçeşitlilik kaybını azaltmak için eyleme geçilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

Anadolu Grubu olarak biyoçeşitlilik çalışmalarında Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gereklerine uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Çevre politikamız doğrultusunda sürdürülebilirlik vizyonumuzda önemli bir yere sahip olan biyoçeşitlilik alanında, grup şirketlerimiz bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla da doğal habitatların ve biyoçeşitliliğin korunmasına özen gösteriyoruz.

Anadolu yersincabı türünün korunmasına ve neslini sürdürmesine katkıda bulunmak üzere bir biyoçeşitlilik projesi yürütmekteyiz. Biyoçeşitlilik ve ekolojik dengenin sağlanması açısından çok önemli bir tür olan ve popülasyonu giderek azalan Anadolu yersincabı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde “tehlikeye yakın”’ kategorisinde sınıflandırılıyor. Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile iş birliği yaparak, Konya Karapınar’da ekolojik araştırmalar yürüttük ve bölgede Anadolu yersincabının varlığının tespit ettik, türü tehdit eden etmenleri belirledik ve koruma önerileri oluşturduk. Hayata geçirdiğimiz bu projeyle, biyoçeşitliliğin yanı sıra toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunmasını ve daha verimli kılınmasını amaçlıyoruz.

“Biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı”nın gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığı en yüksek 5 risk arasında yer alması, bizlere doğaya yapılacak en değerli yatırımın biyolojik çeşitliliği muhafaza etmek, nadir ve tehdit altındaki türleri, canlı popülasyonlarını ve doğal alanları koruma altına almak olduğunu gösteriyor. Bu amaçla gerçekleştirilen tüm çalışmaların ve yaratacağı toplumsal farkındalığın, gezegenimizin dolayısıyla insanların sağlığını koruyacağının bilincindeyiz.

Anadolu'dan Yarınlara
Biyoçeşitlilik için Anadolu Yersincapları İzleme ve Değerlendirme Raporu

PDF Dökümanı İndir
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 0