Ana içeriğe atla

Genel Bakış

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Son iki yılda hayatlarımızın merkezine yerleşen pandemi, sarsıcı etkileriyle mevcut küresel sistemlerdeki birçok sorunu gün yüzüne çıkarırken, insanlığın farkındalığını artırdı ve değişim arayışlarını tetikledi. Yaygınlaşan aşılama çalışmalarının yanında, tedavide etkili ilaçların sağlık otoritelerince tanınmasıyla umutlar arttı ve 2021 yılı küresel ekonomide iyileşme beklentilerinin yükseldiği bir yıl olarak şekillendi. Kısıtlamaların kalkması ve mobilitenin artması ile önemli bir ivme yakalansa da, özellikle son çeyrekte pandeminin ekonomi üzerinde oluşturduğu ağırlık daha görünür hale geldi. Artan hammadde fiyatları, tedarik ve lojistik konusunda yaşanan sorunlar, döviz kurlarında yaşanan aşırı dalgalanmalar ve enflasyondaki hızlı artışın etkisi ile oluşan belirsizlikler hala sürüyor. Dolayısıyla ileriye doğru güçlü ama öngörülü ve temkinli adımlar atmamız gereken bir süreçteyiz.

Hepimiz, hayatlarımızın normale dönmesini istiyoruz. Bir yandan işlerin, üretimlerin ve hizmetlerin devamını sağlamaya çalışırken diğer yandan bunları sürdürülebilir şekilde yapmanın önemini giderek daha net görüyoruz. Bilimin, gelişen teknolojilerin ve inovasyonların, yeni ve daha etkili çözümler sunması yönünde büyük beklentilerimiz var. Kalkınmanın öznesi ve hedefi olan insanın, gelişimini ve yetkinleşmesini odağa almalıyız. Ekonomi, çevre ve sosyal refah adına değer yaratabilen, sürdürülebilir üretime dayalı bir kalkınma modelini ve bu yöndeki yatırımları öne çıkarmamız gerekiyor. Ortak geleceğimiz için her alanda hep birlikte fayda üretme ve değer katma dönemindeyiz. Bu anlamda hepimize hem işlerimizde hem de bireysel yaşamlarımızda ayrı ayrı önemli bir sorumluluk düşüyor.

Anadolu Grubu, her zaman olduğu gibi bu dönemde de tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını merkeze koyarak faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeye devam ediyor. Bu yıl, tüm sektörlerimizde dengeli performanslar elde ederek, büyümemizi güçlü ve sağlıklı bir şekilde sürdürdük. Pandemi boyunca toplum açısından kritik olan başta sağlık, perakende, tarım, içecek gibi hizmet alanlarımızda bu kritik süreçte müşterilerimize kesintisiz olarak en iyi ve hızlı hizmeti sunmak ve paydaşlarımıza destek olabilmek için pek çok çalışma ve yatırım yaptık. Teknolojide, tüketici alışkanlıklarında, iş modellerinde yaşanan her türlü gelişmeyi, yeniliği yakından takip ediyor, süreçlerimize entegre ediyoruz. Yeniliği ve paydaşlarımıza fayda sağlayacak her türlü çalışmayı kendi içimizde üretecek mekanizmaları en verimli şekilde çalıştırıyoruz. Anadolu’dan Yarınlara markamızla yepyeni bir boyuta taşıdığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızda hızla yol kat etmeye devam ediyor, öncü projelere imza atıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de öncelikli başlıklarımız yine operasyonel karlılık ve güçlü nakit akışı hedefleyen, etkin bir finansal yönetimin yanı sıra pandemi sürecinde güçlü altyapımız sayesinde elimizi fazlasıyla kuvvetlendiren dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızda daha da yol katetmek olacak. Pandemiden daha güçlü çıkabilmemiz için hepimizin yaşanan dönüşümden insanlığın ortak geleceği için olumlu fırsatlar yaratmak için çalışması ve fayda yaratmaya odaklanması gerekiyor. Biz, Anadolu Grubu olarak, değerlerimizden aldığımız güçle, iyimserliğimizi ve sağduyumuzu koruyarak, istikrarlı bir şekilde tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir bir anlayışla değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Bizlere inanan, güvenen, katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza Anadolu Grubu adına teşekkürlerimi sunarım.

Tuncay Özilhan
Yönetim Kurulu Başkanı

Nisan 2022